Thông tin du học

Chương trình du học từ lớp mẫu giáo tới 12 tại Toronto Canada

Tôi viết vài hàng giới thiệm và đính kèm tài liệu này để giúp các quý vị phụ huynh tham khảo, có thêm kiến thức về cách cho con em mình ra nước ngoài du học . Hãy chú ý: Nếu con em quý vị sang du học tại Canada thì phải học ở trường nào mà dân địa phương đi học chứ đừng vào những trường tư “quốc tế”, quy mô nhỏ do tư nhân lập ra, nhằm mục đích câu dẫn học sinh ngoại quốc không có kiến thức và kinh nghiệm về đời sống Canada . Các bạn sẽ bị trả khoản học phí khủng, còn con cái các bạn, được tiếng là du học Canada, nhưng thật ra toàn học chung với Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn … Về cơ hội giao tiếp, phát triển ngôn ngữ và hội nhập xã hội thì những em này thua xa trẻ em bình thường ở Canada.

Sở Giáo Dục Toronto có chương trình “Toronto International Student Programs”, là 1 chương trình của chính phủ Canada, cho phép các học sinh ngoại quốc vào du học từ mẫu giáo cho tới lớp 12 . Đây là chương trình chính thức, miễn đủ điều kiện thì ai nộp cũng được . Các bạn KHÔNG QUA MÔI GIỚI, KHÔNG SỢ BỊ GÀI vào những trường tư “quốc tế” .

Học phí hiện thời là :
Từ mẫu giáo tới lớp 8 là $12,500.00 CAD /năm và $ 6,250.00 CAD cho nửa năm
Từ lớp 9-12 là $14,000.00 CAD/năm và 7,000 Can cho nửa năm học .

Mọi chi tiết cụ thể để nộp đơn tôi để đây cho quý vị tham khảo:http://www.tdsb.on.ca/Portals/0/AboutUs/International/docs/TISPBrochure.pdf

by Lunxit Bactero

Chương trình du học từ lớp mẫu giáo tới 12 tại Toronto Canada
5 (100%) 2 votes